Dermatochirurgia

Chirurgiczne Usuwanie Znamion

Jeżeli znamiona barwnikowe wykazują cechy niepokoju onkologicznego bądź stanowią problem estetyczny - należy je usunąć chirurgicznie. Usunięta zmiana jest oceniana histopatoligicznie w celu oceny jej charakteru i radykalności zabiegu.


Elektrokoagulacja

Zabieg polega na ścięciu nożem elektrycznym uszpułowanych guzków o charakterze włókniaków. Zabieg jest niebolesny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Bezpośrednio po zabiegu zakładany jest opatrunek z antybiotykiem. Czas trwania zabiegu, w zależności od ilości zmian, od kilku minut do godziny.


Krioterapia zmian skórnych

Zabieg polega na zamrożeniu ciekłym azotem wirusowych zmian skórnych o charakterze: brodawek, mięczaków zakaźnych, kłykcin kończystych (brodawki płciowe).

Metodą tą można leczyć z dużym powodzeniem także niektóre zmiany nowotworowe. Przed zabiegiem nieodzowna jest ocena histopatologiczna nowotworu. W niektórych przypadkach zabieg ten może zastąpić chirurgiczne usunięcie nowotworu lub wielotygodniowe naświetlania promieniami Rtg.

Czas gojenia, w zależności od głębokości zamrażania, trwa od 1-3 tygodni. Zabieg jest wykonywany bez znieczulenia i jest bolesny. Po zabiegu wymagane jest częste zmienianie opatrunku i wzmożony nadzór higieniczny. Zabieg trwa w zależności od rozległości zmian trwa od kilkudziesięciu sekund do kilku minut.